De uitspraak van de teksten - Duitse uitspraak

Artikelindex

Duitse uitspraak

  • Klinkers : feitelijk als in het Nederlands. Twee klinkers achter elkaar afzonderlijk uitspreken (of snel overgaan op de tweede klank indien op dezelfde noot).
  • Medeklinkers: ook als in het Nederlands.Uitspraak: Omdat de Middel Hoog Duitse tekst zoveel korter is dan de Latijnse, volgt een woord-voor-woord uitspraakgids:
Lied Tekst Nederlandstalige equivalent
7. Floret silva nobilis
(Het edele woud overdekt zich met bloemen )
(Noot: het eerste deel van dit lied is in het Latijn.
De Duitse tekst begint
na 'Floret silva undique'.)
na min gesellen ist mir we
Gruonet der walt allenthalben,

wa ist min geselle alse lange

Der ist geriten hinnen
o wi, wer sol mich minnen?

nach mien ge-sè-len iest mier wee
groe-oh-net dir walt a-lent-hal-ben


waa iest mien ge-sè-le al-se lan-ge


dir iest ge-rie-ten hie-nen
oo wie wir sol miech mie-nen

8. Chramer, gip die varwe mir
(Kramer, geef me kleur)

Chramer, gip die varwe mir,
die min wengel roete,

damit ich die jungen man
an ir dank der minnenliebe noete.

Seet mich an,
jungen man!
lat mich iu gevallen!

Minnet, tugentliche man,
minnecliche frouwen!minne tuot iu hoch gemout
unde lat iuch in hohen eren schouwen

Wol dir, Werlt, daz du bist
also freudenriche!
ich will dir sin undertan
durch din liebe immer sicherliche.

kraa-mer giep die far-we mier
die mien wen-gel roh-e-te
(de o klinkt een beetje Zweeds)
daa-miet iech die joen-gen man
an ier dank dir mie-nen-lie-be noo-e-te


zeet miech an
joen-gen man
lat miech joe ge-fa-len

mie-net tu-gent-lie-she (lichte keelklank) man
mie-nek-lie-she fro-oe-wen
(snel overgaan naar tweede klinker)

mie-ne toe-ot joe hoch ge-moo-oet
oen-de lat joech ien hoh-en i-ren sjoo-oe-wen

wol dier werlt das doe biest
al-soo froj-den-rie-she
iech wiel dier sien oen-der-tan
doerch dien lie-be ie-mer sie-cher-lie-she
9. Reie
(Rondedans)
Swaz hie gat umbe,
daz sint alles megede
die wellent an man
alle disen sumer gan!

Chume, chum, geselle min
ih enbite harte din
Suzer rosenvarwer munt
chum un mache mich gesunt
swas hie-e gat oem-be
das sient à-les mè-ge-de
die wè-lent an man
à-le die-sen suh-mer gan

koeme koem ge-sè-le mien
iech en-bie-te har-te dien
zoe-ser roo-sen-far-wer moent
koem oen ma-che miech ge-soent
10. Were diu werlt alle min
(Als heel de wereld van mij was)
Were diu werlt alle min
von deme mere unze an den Rin
des wolt ih mih darben
daz diu chunegin von Engellant
lege an minen armen
wi-re djoe werlt à-le mien
fon deem mi-re oen-se-an deen rien
des wolt iech miech dar-ben
das djoe koe-nie-gien fon en-ge-lant
lee-ge an mie-nen ar-men
18. Circa mea pectora
(In mijn hart)
De eerste vier regels zijn in het Latijn.
Manda liet
min geselle
chumet niet
man-da lie-et
mien ge-sè-le
koe-met nie-et

 

Copyright © Hank Dalman & ChoralNet, 1998 - Reacties graag aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..