Is O Fortuna wel een compositie van Carl Orff?

APOTHEOSIS - O Fortuna - 1992

Heeft Carl Orff wel eigenlijk O Fortuna gecomponeerd?
Negentien jaar geleden werd deze vraag serieus gesteld.

Op 24 februari 1992 werd namelijk vonnis gewezen in de geruchtmakende zaak betreffende twee niet-geautoriseerde bewerkingen van het nummer O Fortuna, openings- en sluitingsnummer van de Carmina Burana van Carl Orff. Het betreft een house-versie van O Fortuna, uitgebracht door Indisc Nederland BV. en een disco-versie van O Fortuna, in een uitvoering van Fortuna, uitgebracht door Red Bullit International BV. Deze disco-versie stond op dat moment op nummer 1 in de Nederlandse Top 40.
Andere partijen in deze zaak waren de Stichting STEMRA en Musikverlag B. Schott's Söhne GmbH.

Platenmaatschappij Red Bullit had STEMRA gevorderd een brief terug te draaien, waarin de platenhandel werd meegedeeld dat verdere produktie en distributie van ongeautoriseerde bewerkingen van het werk Carmina Burana, O Fortuna van Orff was verboden.

Bij de beoordeling van de vordering van Red Bullet was allereerst aan de orde de vraag of Orff als componist van het muziekwerk O Fortuna kan gelden. Deze vraag werd bevestigend beantwoord.
Orff is weliswaar uitgegaan van middeleeuwse teksten uit de Codex Burana die waren voorzien van zogenoemde neumen, maar in dit geding diende er bij gebrek aan enig bewijs van het tegendeel van te worden uitgegaan dat het niet mogelijk is aan de hand van deze neumen tot een deugdelijke reconstructie van het middeleeuwse muziekwerk te komen.

 

APOTHEOSIS - O Fortuna - 1992 

01 O Fortuna (Apocalypse Chorus Mix) 04:53
02 O Fortuna (7″ Edit) 03:42
03 O Fortuna (Live Action Remix) 05:10
04 The Volume Is Loud (Violent Mix) 05:06

» Played at The Bank: “O Fortuna” (Apocalypse Chorus Mix)

In 1991, Belgians Luc Rigaux and Patrick Samoy sampled a recording of “O Fortuna” from Carl Orff’s cantata “Carmina Burana” to produce this full-on rave anthem. The track’s international success attracted the attention of Orff’s heirs, who consequently invoked legal action to cease distribution of the single and have existing inventories withdrawn.

Bron: BANK051 https://thebankvault.wordpress.com/2012/06/

 

Fortuna Feat Satenig - O Fortuna